กระบวนการผลิตแป้งเย็นสำหรับทาตัวจากแป้งข้าวเจ้าและเมนทอล