ผอ.CUIPI ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “ Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0 ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ